هاست پرسرعت وب

پرسرعت ترین هاست برای وبسایت در اختیار شما

هاست 1 گیگابایت

گواهی SSL رایگان
گواهی امنیتی رایگان برای همه پلن ها
درایوهای SSD پرسرعت
درایوهای SSD Enterprise فوق سریع
تغییر نسخه PHP
امکان انتخاب نسخه های جدید و قدیمی
وب سرور LiteSpeed
استفاده از وب سرور پرسرعت لایت اسپید
ساب دامین نامحدود
می توانید نامحدود SubDomain بسازید
پارک دامین نامحدود
می توانید نامحدود دامنه پارک کنید
ارائه سرویس ایمیل حرفه ای
نامحدود اکانت ایمیل بسازید
تکنولوژی اختصاصی وردپرس
به روزترین تکنولوژی
ترافیک نامحدود
میزان ترافیک نامحدود روی همه پلن ها
رم نامحدود
میزان رم نامحدود روی همه پلن ها
پردازنده نامحدود
میزان پردازنده نامحدود روی همه پلن ها
بک آپ گیری منظم و دقیق
بک آپ گیری روزانه

هاست 2 گیگابایت

گواهی SSL رایگان
گواهی امنیتی رایگان برای همه پلن ها
درایوهای SSD پرسرعت
درایوهای SSD Enterprise فوق سریع
تغییر نسخه PHP
امکان انتخاب نسخه های جدید و قدیمی
وب سرور LiteSpeed
استفاده از وب سرور پرسرعت لایت اسپید
ساب دامین نامحدود
می توانید نامحدود SubDomain بسازید
پارک دامین نامحدود
می توانید نامحدود دامنه پارک کنید
ارائه سرویس ایمیل حرفه ای
نامحدود اکانت ایمیل بسازید
تکنولوژی اختصاصی وردپرس
به روزترین تکنولوژی
ترافیک نامحدود
میزان ترافیک نامحدود روی همه پلن ها
رم نامحدود
میزان رم نامحدود روی همه پلن ها
پردازنده نامحدود
میزان پردازنده نامحدود روی همه پلن ها
بک آپ گیری منظم و دقیق
بک آپ گیری روزانه

هاست 3 گیگابایت

گواهی SSL رایگان
گواهی امنیتی رایگان برای همه پلن ها
درایوهای SSD پرسرعت
درایوهای SSD Enterprise فوق سریع
تغییر نسخه PHP
امکان انتخاب نسخه های جدید و قدیمی
وب سرور LiteSpeed
استفاده از وب سرور پرسرعت لایت اسپید
ساب دامین نامحدود
می توانید نامحدود SubDomain بسازید
پارک دامین نامحدود
می توانید نامحدود دامنه پارک کنید
ارائه سرویس ایمیل حرفه ای
نامحدود اکانت ایمیل بسازید
تکنولوژی اختصاصی وردپرس
به روزترین تکنولوژی
ترافیک نامحدود
میزان ترافیک نامحدود روی همه پلن ها
رم نامحدود
میزان رم نامحدود روی همه پلن ها
پردازنده نامحدود
میزان پردازنده نامحدود روی همه پلن ها
بک آپ گیری منظم و دقیق
بک آپ گیری روزانه

هاست 5 گیگابایت

گواهی SSL رایگان
گواهی امنیتی رایگان برای همه پلن ها
درایوهای SSD پرسرعت
درایوهای SSD Enterprise فوق سریع
تغییر نسخه PHP
امکان انتخاب نسخه های جدید و قدیمی
وب سرور LiteSpeed
استفاده از وب سرور پرسرعت لایت اسپید
ساب دامین نامحدود
می توانید نامحدود SubDomain بسازید
پارک دامین نامحدود
می توانید نامحدود دامنه پارک کنید
ارائه سرویس ایمیل حرفه ای
نامحدود اکانت ایمیل بسازید
تکنولوژی اختصاصی وردپرس
به روزترین تکنولوژی
ترافیک نامحدود
میزان ترافیک نامحدود روی همه پلن ها
رم نامحدود
میزان رم نامحدود روی همه پلن ها
پردازنده نامحدود
میزان پردازنده نامحدود روی همه پلن ها
بک آپ گیری منظم و دقیق
بک آپ گیری روزانه

هاست 7 گیگابایت

گواهی SSL رایگان
گواهی امنیتی رایگان برای همه پلن ها
درایوهای SSD پرسرعت
درایوهای SSD Enterprise فوق سریع
تغییر نسخه PHP
امکان انتخاب نسخه های جدید و قدیمی
وب سرور LiteSpeed
استفاده از وب سرور پرسرعت لایت اسپید
ساب دامین نامحدود
می توانید نامحدود SubDomain بسازید
پارک دامین نامحدود
می توانید نامحدود دامنه پارک کنید
ارائه سرویس ایمیل حرفه ای
نامحدود اکانت ایمیل بسازید
تکنولوژی اختصاصی وردپرس
به روزترین تکنولوژی
ترافیک نامحدود
میزان ترافیک نامحدود روی همه پلن ها
رم نامحدود
میزان رم نامحدود روی همه پلن ها
پردازنده نامحدود
میزان پردازنده نامحدود روی همه پلن ها
بک آپ گیری منظم و دقیق
بک آپ گیری روزانه

هاست 10 گیگابایت

گواهی SSL رایگان
گواهی امنیتی رایگان برای همه پلن ها
درایوهای SSD پرسرعت
درایوهای SSD Enterprise فوق سریع
تغییر نسخه PHP
امکان انتخاب نسخه های جدید و قدیمی
وب سرور LiteSpeed
استفاده از وب سرور پرسرعت لایت اسپید
ساب دامین نامحدود
می توانید نامحدود SubDomain بسازید
پارک دامین نامحدود
می توانید نامحدود دامنه پارک کنید
ارائه سرویس ایمیل حرفه ای
نامحدود اکانت ایمیل بسازید
تکنولوژی اختصاصی وردپرس
به روزترین تکنولوژی
ترافیک نامحدود
میزان ترافیک نامحدود روی همه پلن ها
رم نامحدود
میزان رم نامحدود روی همه پلن ها
پردازنده نامحدود
میزان پردازنده نامحدود روی همه پلن ها
بک آپ گیری منظم و دقیق
بک آپ گیری روزانه