پلان خود را انتخاب کنید و لذت ببرید

پر قدرت ترین هاست در اختیار شما

هاست 1 گیگابایت

SSD ؛ هارد با سرعت بسیار بالا
Raid ؛ افزایش چشمگیر سرعت با Raid 10
نرم افزار های بهینه ؛ بهینه سازی نرم افزارها برای سرعت بالا
پهنای باند ؛ پایدار و سرعت تبادل اطلاع بسیار زیاد
پردازنده و رم قدرتمند ؛ برای افزایش بازدهی و عملکرد سرورها

هاست 2 گیگابایت

SSD ؛ هارد با سرعت بسیار بالا
Raid ؛ افزایش چشمگیر سرعت با Raid 10
نرم افزار های بهینه ؛ بهینه سازی نرم افزارها برای سرعت بالا
پهنای باند ؛ پایدار و سرعت تبادل اطلاع بسیار زیاد
پردازنده و رم قدرتمند ؛ برای افزایش بازدهی و عملکرد سرورها

هاست 3 گیگابایت

SSD ؛ هارد با سرعت بسیار بالا
Raid ؛ افزایش چشمگیر سرعت با Raid 10
نرم افزار های بهینه ؛ بهینه سازی نرم افزارها برای سرعت بالا
پهنای باند ؛ پایدار و سرعت تبادل اطلاع بسیار زیاد
پردازنده و رم قدرتمند ؛ برای افزایش بازدهی و عملکرد سرورها

هاست 5 گیگابایت

SSD ؛ هارد با سرعت بسیار بالا
Raid ؛ افزایش چشمگیر سرعت با Raid 10
نرم افزار های بهینه ؛ بهینه سازی نرم افزارها برای سرعت بالا
پهنای باند ؛ پایدار و سرعت تبادل اطلاع بسیار زیاد
پردازنده و رم قدرتمند ؛ برای افزایش بازدهی و عملکرد سرورها

هاست 7 گیگابایت

SSD ؛ هارد با سرعت بسیار بالا
Raid ؛ افزایش چشمگیر سرعت با Raid 10
نرم افزار های بهینه ؛ بهینه سازی نرم افزارها برای سرعت بالا
پهنای باند ؛ پایدار و سرعت تبادل اطلاع بسیار زیاد
پردازنده و رم قدرتمند ؛ برای افزایش بازدهی و عملکرد سرورها

هاست 10 گیگابایت

SSD ؛ هارد با سرعت بسیار بالا
Raid ؛ افزایش چشمگیر سرعت با Raid 10
نرم افزار های بهینه ؛ بهینه سازی نرم افزارها برای سرعت بالا
پهنای باند ؛ پایدار و سرعت تبادل اطلاع بسیار زیاد
پردازنده و رم قدرتمند ؛ برای افزایش بازدهی و عملکرد سرورها